Изобретена полная защита от вируса-шифровальщика. Метод прост и гениален